WhatsApp

Tüm Güncellemeler

29 Mayıs 2020, 20:16

 

Genel :

Alış Faturası : Alış faturası onaylama sayfasına Serbest Meslek Makbuzu eklendi. - 03.04.2020

Alış Faturası : Alış faturası içerisine 5000 TL ve üzeri kağıt faturalar için E-Arşiv seçeneği eklendi. ( 5000 TL üzeri GİB paneli üzerinden gelen faturalar için bu seçenek işaretlenecek ) - 29.05.2020

Alış Faturası : Aynı belge tarih, belge numaralı 5000 TL ve üzeri kağıt faturaların sisteme işlenmesi engellendi. ( Hat şube diğer bilgiler bölümünde vergi numarası ve alış fatura limiti yazılması gerekiyor. Alış faturasını işleyen şubenin vergi numarasına göre kontrol sağlıyor. Alacaklı carinin vergi numarası olmazsa kontrol yapmaz. ) - 29.05.2020

Ana Menü : Deva kısayol butonları on (10) taneye çıkarıldı. - 03.04.2020

Ana Menü : Deva kısayol butonlarının kısayol tuşları Ctrl + 0 / Ctrl + 1 ... şekline çevrildi. (Öncesinde Ctrl + Alt + 1 şeklindeydi) - 03.04.2020

• Ana Menü : Yardım bölümüne Sürüm Güncellemeleri butonu eklendi. - 22.04.2020

• Ana Menü : Yıl içerisindeki güncelleme takibi exe tarihi üzerinden yapılacağı için, Yardım bölümünün altında bulunan Lisans Bilgileri alanına exe tarihi eklendi. - 22.04.2020

Banka Kartı : Banka kartı üzerindeki muhasebe kodları bölümüne Pos Gider Çıkış Fişi Muhasebe Kodu Alanı eklendi. - 22.04.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasına Kredi kartı kart tipi, komisyon tutar, komisyon oran, komisyon vade alanları eklendi. - 22.04.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasında filtreleme bölümüne Kredi Kartı Kart Tipi eklendi. - 22.04.2020

• Çek / Senet : Banka Takas/Teminattan portföye geri alınan işlem silinemiyordu. Bu işlemin silinmesi sağlandı. - 03.04.2020

• Çek / Senet : Çek Kartı üzerinden, girilen çek / senet bilgilerinin Çek Kartı üzerinden değiştirilebilmesi sağlandı. ( Devir bordrosu ile girilen ve önceki yıldan devir ile gelen işlemler hariç ) - 22.04.2020

Çek / Senet : Çek çıkış işlemlerini kaydedince Çek Tevdi Raporu yazdırma sorusunun gelmesi sağlandı. - 15.05.2020

Çek / Senet : Çek tevdi raporunu liste üzerinde sağ tuş ile yazdırması sağlandı. ( Bazı işlem tiplerinde yazdırmıyordu ) - 15.05.2020

Çek / Senet : Çek tevdi raporunu kayıt içinden sağ tuş ile yazdırması sağlandı ( Bazı işlem tiplerinde yazdırmıyordu ) - 15.05.2020

• E-İşlemler : E-İşlemler ekranlarında F12 ile cari ekstreye geçiş sağlandı. - 22.04.2020

• E-İşlemler : Kağıt ( Dot-Matrix )  e-Arşiv yazdır komutlarına ETTNO komutu eklendi. ( faturaid ) - 22.04.2020

E-İşlemler : E-Fatura Onay Bekleyenler ve Cevaplananlar sayfasına Zarf ID eklendi. - 30.04.2020

E-İşlemler : Alınan E-Fatura'yı aynı anda farklı kullanıcıların kaydetmemesi için kontrol sağlandı. - 30.04.2020

E-İşlemler : E-Arşiv fatura gönderimiyle beraber sms gönderiminin yapılması sağlandı. - 30.04.2020

E-İşlemler : E-Arşiv liste ekranına iptal tarihi eklendi. - 15.05.2020

E-İşlemler : İptal edilen E-Arşiv faturasının iptal bilgisinin sms ile gönderilmesi sağlandı. - 15.05.2020

Excel İçeri Alma Şablonu : Banka excel içeri alma şablonunda nakit giriş - çıkış işlemlerinin de içeri alınması sağlandı. ( Kodu kısmı boş ise nakit giriş - çıkış olarak uygular ) - 15.05.2020

Kasa Kartı : Kasa kartı üzerine giriş/çıkışlar (carili işlemler) için işlem tipine göre limit belirleme eklendi. - 03.04.2020

• Kasa Kartı : Pos Gider Çıkış Fişine ( Kredi Kartı Ödeme ) kdv oran alanı eklendi. - 22.04.2020

Liste Ekranı : Liste ekranlarında Filtre bölümüne "Filtre Kaydet / Filtre Temizle" seçenekleri eklendi. - 03.04.2020

• Liste Ekranı : Liste ekranlarında süzme yaparken "i" harfini kabul etmiyordu. Düzeltildi. - 03.04.2020

Liste Ekranı : Cari kartın bulunduğu ekranlarda F12 tuşu ile cari ekstreye geçiş sağlandı. - 03.04.2020

Liste Ekranı : Cari hareket giriş ekranı için yetki ile aktif edilecek şekilde yeni ekran tasarımı yapıldı. - 03.04.2020

• Liste Ekranı : Cari hareket liste ekranında fiş kopyalama özelliği eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Filtre kaydet bölümü çalışmayan liste ekranlarında hatalar giderildi. - 22.04.2020

Liste Ekranı : Kasa hareket ekranına pos tahsilat fişindeki Kredi Kartı Kart Tipi alanı eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Kasa hareket ekranında F12 ile cari ekstresine geçiş sağlandı. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Banka hareket ekranında F12 ile cari ekstresine geçiş sağlandı. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Alış faturası açılışında en son hareket kaydında gelmesi sağlandı. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Alış faturası ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Satış faturası ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

Liste Ekranı : Takas / Teminat liste ekranlarından çek kartına geçiş sağlandı. - 30.04.2020

Liste Ekranı : Alış ve Satış fatura liste ekranlarında sol bölümdeki filtre kısmında E-Fatura No alanında % ( yüzde ) işareti ile arama yapılması sağlandı. - 29.05.2020

Liste Ekranı : Cari hareket liste ekranında Filtre bölümüne işlem tipine göre filtreleme kriteri eklendi. - 29.05.2020

Liste Ekranı : Liste ekranlarında arama yapınca alt bölümün güncellenmesi sağlandı. ( Alt kısımda hareket gösteren liste ekranları için geçerlidir. ) - 29.05.2020

Logo Aktarım : Pos gider çıkış fişinin, Logoda Banka Alınan Hizmet Faturası ( 16 ) bölümüne atılması sağlandı. - 22.04.2020

Logo Aktarım : Pos gider çıkış fişini aktarırken, muhasebe kodunu Deva banka kartı üzerindeki Pos Çıkış Muh. Kodu alanından alması sağlandı. - 22.04.2020

Logo Aktarım : Pos tahsilatlarını aktarırken, muhasebe kodunu Deva banka kartı üzerindeki Pos Muh. Kodu alanından alması sağlandı. - 22.04.2020

Logo Aktarım : Logoya aktarılan cari kartların yetki koduna sabit veri yazabilmek için alan eklendi. ( Müşteri tip bazlı değil, tüm müşteri tipleri için tek yetki kodu giriş alanı eklendi ) - 15.05.2020

Logo Aktarım : Logo aktarım sayfaları Yeni Liste Ekranına göre uyarlandı. - 29.05.2020

Müşteri Kartı : Cari Kart üzerinde bulunan toplu e-mail alanına tanımlama eklendi. Rapor ekranlarında bu tanıma göre varsayılan mail adreslerini getirecek, tanım kısmı boş  ise cari kart üzerindeki genel mail adresini kullanacaktır. - 03.04.2020

Müşteri Kartı : Cari ekstre içerisinde yapılan filtrelemeye göre ekstre yazdırma yapıldı. - 03.04.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken T.C. Kimlik no kontrol algoritması eklendi. ( T.C. kimlik numarası uyuşmuyorsa, müşteri kartını kaydettirmez. ) - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken Vergi Kimlik no kontrol algoritması eklendi. ( Vergi kimlik numarası uyuşmuyorsa, müşteri kartını kaydettirmez. ) - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinde bulunan tanımlı mail alanlarındaki hatalar giderildi. - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinden cari karta tekrar geçiş yapınca Nakliye ve Dağıtım Sevkiyat Bilgileri Listele butonunun çalışması sağlandı. - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinden Borç / Alacak bakiye bilgisinin sms olarak gönderilmesi sağlandı. - 30.04.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken 11 tane 0 ile kayıt yapması engellendi. ( Algoritmanın içinde giriş izni olduğu için kayıt yapılabiliyordu ) - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı IBAN girişinde kontrol algoritması eklendi. Iban yanlış ise uyarı verip kaydettirmiyor. Hangi Iban yanlışsa uyarıdan sonra imleç o sekmeye konumlanıyor. - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı Diğer sekmesine Bakiye Sms telefon numarası alanı eklendi. ( Burada telefon numarası var ise, bakiye smsini buradaki telefon numarasına atar, yoksa cep tel kısmındaki telefon numarasına atar. Birden fazla telefon numarası tanımlanabilir. 5XXXXXXXXX; 5XXXXXXXXX) - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı Diğer sekmesine E-Arşiv Sms telefon numarası alanı eklendi. ( Burada telefon numarası var ise, e-arşiv fatura smsini buradaki telefon numarasına atar, yoksa cep tel kısmındaki telefon numarasına atar. Birden fazla telefon numarası tanımlanabilir. 5XXXXXXXXX; 5XXXXXXXXX) - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Cari ekstre üzerinden mahsup fişinin içeriğinin gösterilmesi sağlandı. - 29.05.2020

• Raporlar : Borç - Alacak raporunda limit aralığına göre rapor alırken verilen hata giderildi. - 03.04.2020

Raporlar : Ba-Bs mutabakatında vergi numarasına göre gruplama yapınca, mail adresi olan cari karta öncelik verildi. - 03.04.2020

Raporlar : Kasa - Banka - Çek / Senet raporlarında Cari Kartın Vergi Numarasını yazdırması eklendi. - 03.04.2020

Raporlar : Dövizli faturada BS limitini, TL üzerinden raporlaması sağlandı. - 03.04.2020

Raporlar : Kasa Değişim Log Raporunda Gider Adının yazması sağlandı. - 03.04.2020

• Raporlar : Cari hareket ayrıntı raporuna Kayıt Tarihi dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Kasa raporuna Pos tahsilat işlemindeki Kredi Kartı Tipine göre çoklu filtreleme seçeneği eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Çek / Senet raporuna Değişim Log raporu eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Çek / Senet silinen log raporuna kaydı silen bilgisi eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Borç / Alacak bakiye raporundan toplu olarak sms gönderimi yapılması sağlandı. - 30.04.2020

Raporlar : Sms raporu eklendi. - 30.04.2020

Raporlar : Teklif listesi sayfasına Yazdırma Sırası alanı eklendi. Seçilen sıralamaya göre teklifin yazdırılması sağlandı. - 30.04.2020

Raporlar : Çek raporlarında işlem tipine göre başlık ve içerik yazacak şekilde güncelleme yapıldı. - 15.05.2020

Raporlar : Sms raporunda tarihe göre filtreleme bölümü düzeltildi. - 15.05.2020

Raporlar : Alış fatura raporuna E-Arşiv fatura filtresi eklendi. - 29.05.2020

Raporlar : Çek / Senet raporunda alt kısımda toplam çek sayısı ve tutarının gösterilmesi sağlandı ( Genel ve Genel Özel raporları için geçerli ) - 29.05.2020

Tahsilat Bordrosu : Bordro üzerinden girilen senedin, keşideci bilgisinin senet kartına atmaması sorunu düzeltildi. - 15.05.2020

• Tanımlamalar : Tanımlamalar sayfasına Kredi Kartı Komisyon Tanımları sayfası eklendi. - 22.04.2020

 

Nakliye Modülü :

Acente Hesabı : Acente hesabı sayfasında ek gelir ve giderin raporda gözükmesi sağlandı. - 22.04.2020

Araç Dağıtım Servis Formu : Hareket bazlı zimmet formu eklendi. ( Zimmet Raporu Detay ) - 29.05.2020

Araç Dağıtım Servis Formu : Zimmet içerisine fiş ekledikten sonra tüm fişlere tekrardan sms atma sorunu giderildi. - 29.05.2020

Fatura : Satış faturalarında Özel Kod Zorunlu yetkisi eklendi. - 03.04.2020

Kargo İhbar : Yeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı carinin ödeme tipinin dışına çıkıldığı zaman hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Kargo İhbarYeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı cariden anlaşmasız cariye, anlaşmasız cariden anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Kargo İhbarYeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı cariden başka bir anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Kargo İhbar : Kargo ihbar fişinde Ödeme Tipinin yerini, Alıcı Cariden ( varsa Sevk Cariden ) sonrasına getirebilmek için servise parametre eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Tesellüm ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Taşıma İrsaliyesi ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Taşıma İrsaliyesi ekranına güncelleme tarihi ve güncelleme yapan kullanıcı adının alanları eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Tesellüm genel raporunda Sevk Ünvanına göre arama filtresi eklendi. - 03.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Emanet Rakam değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Emanet Firma Ünvanı dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Getiren Rakam ( Adres Alım ) değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Götüren Rakam ( Adres Teslim ) değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Fatura detay raporunda Sevk Firma bilgileri dizayn komutları eklendi. - 15.05.2020

Taşıma İrsaliyesi : Taşıma irsaliyesinin içindeyken, bağlı bulunduğu seferin içeriğine geçiş sağlandı. - 29.05.2020

Taşıma İrsaliye Aktarımı : Seferli taşıma irsaliye aktarımını online olarak yapabilme imkanı sağlandı. ( Gönderen şube listeyi size aktarmadan, kendi programınız üzerinden kendi şubenizle ilgili istediğiniz listeyi çekebilirsiniz. Bu uygulama için İrsaliye Karşılaştır Modülüne sahip olmak gereklidir. ) - 22.04.2020

Taşıma İrsaliye Aktarımı : Navlun bölümündeki rakam kısmının veritabanı üzerindeki formatı 0,.00 şeklinde güncellendi. - 15.05.2020

Tesellüm : Servis bölümüne, Tesellüm üzerinde Desi hesabı yapınca miktar ile çarparak toplam desi yazma parametresi eklendi. - 03.04.2020

Tesellüm : Tesellüm fişinde Ödeme Tipinin yerini, Alıcı Cariden ( varsa Sevk Cariden ) sonrasına getirebilmek için servise parametre eklendi. - 22.04.2020

Tesellüm : Tesellüm fişinde emanet giremesin yetkisi eklendi. - 22.04.2020

Tesellüm : Yeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı carinin ödeme tipinin dışına çıkıldığı zaman hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

TesellümYeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı cariden anlaşmasız cariye, anlaşmasız cariden anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

TesellümYeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı cariden başka bir anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Tesellüm : Tesellüm fişi Fatura Ünvanındaki carinin üzerinde bulunan kara liste açıklamasının, tesellüm fiş çıktısına yansıması için dizayn komutu eklendi. - 30.04.2020

Tesellüm : Tesellüm fişi Fatura Ünvanındaki carinin üzerinde bulunan kara liste açıklamasının yerine, belirlenecek herhangi bir harf veya metnin yazılması için dizayn komutu eklendi. - 30.04.2020

Tesellüm : İ - ı karmaşasından dolayı bazı cariler için "böyle bir cari kart yok" uyarısı veriyordu. Düzeltildi. - 29.05.2020

 

Dağıtım & Organizasyon :

Fatura : Gönderen faturalama ekranında Müşteri İrsaliye numarasına göre fişleri seçebilme kriteri eklendi. - 29.05.2020

Fatura : Taşıyıcı faturalama ekranında Müşteri İrsaliye numarasına göre fişleri seçebilme kriteri eklendi. - 29.05.2020

 

 

İhracat Modülü :

Liste Ekranı : İhracat fiş liste ekranında sol bölümde Personele göre filtre yapılabilmesi sağlandı. - 29.05.2020

Raporlar : Araç çeki listesi raporuna gönderen ve alıcı adres 1 - 2 dizayn komutları eklendi. - 15.05.2020

Raporlar : Emaneti olan / olmayan kriterinin çalışmadığı raporlarda güncelleme yapıldı. - 15.05.2020

Raporlar : Zimmet liste ekranına gelir - gider raporu eklendi ( W Yazdır - sağ tuş - Gelir Gider Raporu ) - 15.05.2020

Teslimat Tahsilat İşlemleri : İhracat fişlerini alıcı gruplu olarak toplu yazdırma yapıldı. - 15.05.2020

Zimmet Formu : Zimmet formunun içerisine giderlerde döviz kodu girilebilmesi sağlandı. - 15.05.2020

 

İrsaliye Modülü :

İrsaliye : İrsaliye giriş ekranında stok kartı ekleyebilmek için yetki eklendi. - 03.04.2020

Raporlar : İrsaliye stok takip ekranında filtre bölümüne Bakiyesi olan / olmayan / hepsi seçenekleri eklendi. - 03.04.2020

Raporlar : İrsaliye stok takip ekranında filtre bölümüne Stok durumu aktif / pasif / hepsi seçenekleri eklendi. - 03.04.2020

Argem Bilgi Teknolojileri, 1988 tarihinden bu güne yurt içi nakliye ve kargo sektörüne yönelik yazılım, donanım ve otomasyon çözümleri sunmakta olan bir bilişim firmasıdır.

  • 444 3 121

  • destek@argemteknoloji.com

  • Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Erkan Alyanak Sokak No: 56 Fazlıoğlu İş Hanı Kat:3, 34006 Zeytinburnu/İstanbul

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı