WhatsApp

Tüm Güncellemeler

10 Ekim 2020, 18:20

 

Genel :

Alış Faturası : Alış faturası onaylama sayfasına Serbest Meslek Makbuzu eklendi. - 03.04.2020

Alış Faturası : Alış faturası içerisine 5000 TL ve üzeri kağıt faturalar için E-Arşiv seçeneği eklendi. ( 5000 TL üzeri GİB paneli üzerinden gelen faturalar için bu seçenek işaretlenecek ) - 29.05.2020

Alış Faturası : Aynı belge tarih, belge numaralı 5000 TL ve üzeri kağıt faturaların sisteme işlenmesi engellendi. ( Hat şube diğer bilgiler bölümünde vergi numarası ve alış fatura limiti yazılması gerekiyor. Alış faturasını işleyen şubenin vergi numarasına göre kontrol sağlıyor. Alacaklı carinin vergi numarası olmazsa kontrol yapmaz. ) - 29.05.2020

Alış Faturası : Ek bilgiler bölümündeki gider tarihi ile belge tarihi aynı değil ise kayıt yapamasın yetkisi eklendi. - 05.06.2020

Alış Faturası : Ek bilgiler bölümündeki Tutar kısmına rakam yazdıktan sonra aşağı satıra inmeden kaydetmeme sorunu giderildi. - 05.06.2020

Alış Faturası : Alış fatura içerisinde Ekli dosyanın görünebilmesi için ataç işareti eklendi. - 03.07.2020

Alış Faturası : E-Fatura carisine fatura işlerken, efatura numarası zorunlu yetkisi eklendi. - 03.07.2020

Alış Faturası : Alış fatura içerisinde arama yaparken filtre bölümünde bulunan E-Fatura No alanı azami 16 karakter olarak sınırlandırıldı. - 29.07.2020

Alış Faturası : E-Arşiv faturaları için Belge Seri alanı 3 karakter, Belge No alanı 13 karakter yazılması zorunlu yapıldı. - 29.07.2020

Alış Faturası : Tutar kısmına virgülden sonra 2 karakter kalacak şekilde yuvarlama yapması sağlandı. - 31.08.2020

Ana Menü : Deva kısayol butonları on (10) taneye çıkarıldı. - 03.04.2020

Ana Menü : Deva kısayol butonlarının kısayol tuşları Ctrl + 0 / Ctrl + 1 ... şekline çevrildi. (Öncesinde Ctrl + Alt + 1 şeklindeydi) - 03.04.2020

• Ana Menü : Yardım bölümüne Sürüm Güncellemeleri butonu eklendi. - 22.04.2020

• Ana Menü : Yıl içerisindeki güncelleme takibi exe tarihi üzerinden yapılacağı için, Yardım bölümünün altında bulunan Lisans Bilgileri alanına exe tarihi eklendi. - 22.04.2020

Araç Kartı : Araç kartı üzerindeki taranmış evrakların görünmemesi için yetki eklendi. - 19.06.2020

Banka Kartı : Banka kartı üzerindeki muhasebe kodları bölümüne Pos Gider Çıkış Fişi Muhasebe Kodu Alanı eklendi. - 22.04.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasına Kredi kartı kart tipi, komisyon tutar, komisyon oran, komisyon vade alanları eklendi. - 22.04.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasında filtreleme bölümüne Kredi Kartı Kart Tipi eklendi. - 22.04.2020

Banka Kartı : Bankalar arası virman işleminde farklı döviz kodları bulunan bankalarda virman yapması engellendi. - 29.07.2020

Banka Kartı : Bankalar arası virman işleminde işlem yapılan bankadan aynı bankaya virman yapılması engellendi. - 29.07.2020

Banka Kartı : Bankaya tahsile çek / senet bordrosunda banka sabitleme kutucuğu eklendi. - 14.08.2020

Banka Kartı : Banka hareketler sayfası filtre bölümünde Ünvan ile arama eklendi. - 31.08.2020

Banka Kartı : Tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasına sayfasına sağ tuş excele aktar işlemi eklendi. - 25.09.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfası yeni liste ekranına dönüştürüldü. Dizayn kaydet seçeneği eklendi. - 25.09.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasına filtre kaydet özelliği eklendi. - 25.09.2020

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasına F9 tuşu mouse sağ tuşunun kısayolu olarak atandı. - 25.09.2020

Banka Kartı : Pos tahsilatarını bankaya aktarırken, komisyon tutarının nakit gider olarak otomatik düşmesi sağlandı. - 09.10.2020
                        • Komisyon rakamı kredi kartı kart tipinden otomatik oluştuğu için, kredi kartı kart tipinin tanımlı olması gerekiyor.
                        • Komisyon rakamını otomatik atsın yetkisinin aktif olması gerekiyor.

• Çek / Senet : Banka Takas/Teminattan portföye geri alınan işlem silinemiyordu. Bu işlemin silinmesi sağlandı. - 03.04.2020

• Çek / Senet : Çek Kartı üzerinden, girilen çek / senet bilgilerinin Çek Kartı üzerinden değiştirilebilmesi sağlandı. ( Devir bordrosu ile girilen ve önceki yıldan devir ile gelen işlemler hariç ) - 22.04.2020

Çek / Senet : Çek çıkış işlemlerini kaydedince Çek Tevdi Raporu yazdırma sorusunun gelmesi sağlandı. - 15.05.2020

Çek / Senet : Çek tevdi raporunu liste üzerinde sağ tuş ile yazdırması sağlandı. ( Bazı işlem tiplerinde yazdırmıyordu ) - 15.05.2020

Çek / Senet : Çek tevdi raporunu kayıt içinden sağ tuş ile yazdırması sağlandı ( Bazı işlem tiplerinde yazdırmıyordu ) - 15.05.2020

Çek / Senet : Çek - Senet seçim liste ekranlarında tüm kayıtları seçebilme imkanı sağlandı. ( Seç butonunun solundaki boş kutucuk ) - 05.06.2020

Çek / Senet : Çek - Senet seçim liste ekranlarında Evrak Durumuna göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı. - 05.06.2020

Çek / Senet : Yeni çek / senet girişinde tutarı yazdıktan sonra alt satıra inmeden kaydedebilmesi sağlandı. - 19.06.2020

Çek / Senet : Yeni çek / senet girişinde vade tarihi bordro işlem tarihinden küçük ise kayıt yapamaması sağlandı. - 14.08.2020

Çek / Senet : Tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Çek / Senet : Çek - Senet seçim liste sayfası yeni liste ekranına dönüştürüldü. Dizayn kaydet seçeneği eklendi. - 25.09.2020

Çek / Senet : Çek - Senet seçim liste sayfası yeni liste ekranına dönüştürüldü. Dizayn kaydet seçeneği eklendi. - 25.09.2020

Çek / Senet : Çek - Senet seçim liste sayfasına F9 tuşu mouse sağ tuşunun kısayolu olarak atandı. - 25.09.2020

Çek / Senet : Çek - Senet seçim liste sayfasına sağ tuş excele aktar işlemi eklendi. - 25.09.2020

Doküman Yönetim Sistemi : Cari hareket işlemleri için çoklu dosya ekleyebilme özelliği getirildi. ( DYS üzerinden ) - 03.07.2020

Doküman Yönetim Sistemi : Taranmış olan resimleri yazdırırken windows resim yazdır servisinin kullanılması sağlandı. ( Islak imza 1 - 2 ) - 29.07.2020

Doküman Yönetim Sistemi : Kasa işlemleri için çoklu dosya ekleyebilme özelliği getirildi. ( DYS üzerinden ) - 25.09.2020

Doküman Yönetim Sistemi : Islak imza ve ekli dosya pencerelerinde F9 tuşu mouse sağ tuşunun kısayolu olarak atandı. - 25.09.2020

Doküman Yönetim Sistemi : Ekli dosya penceresinde üzerinde bulunulan satırın enter ile önizlemesinin yapılması sağlandı. - 25.09.2020

• E-İşlemler : E-İşlemler ekranlarında F12 ile cari ekstreye geçiş sağlandı. - 22.04.2020

• E-İşlemler : Kağıt ( Dot-Matrix )  e-Arşiv yazdır komutlarına ETTNO komutu eklendi. ( faturaid ) - 22.04.2020

E-İşlemler : E-Fatura Onay Bekleyenler ve Cevaplananlar sayfasına Zarf ID eklendi. - 30.04.2020

E-İşlemler : Alınan E-Fatura'yı aynı anda farklı kullanıcıların kaydetmemesi için kontrol sağlandı. - 30.04.2020

E-İşlemler : E-Arşiv fatura gönderimiyle beraber sms gönderiminin yapılması sağlandı. - 30.04.2020

E-İşlemler : E-Arşiv liste ekranına iptal tarihi eklendi. - 15.05.2020

E-İşlemler : İptal edilen E-Arşiv faturasının iptal bilgisinin sms ile gönderilmesi sağlandı. - 15.05.2020

E-İşlemler : Farklı E-Fatura şablonu kullanan uygulamalara göre şablon uyarlaması yapıldı. - 29.07.2020

E-İşlemler : Kendi vergi numarasına fatura gönderimi engellendi. ( Hat Şube bölümünde Vergi Numarasının tanımlı olması gerekli. ) - 29.07.2020

E-İşlemler : Müşteri listesi içerisinde bulunan GİB Müşteri Listesi ekranında arama yapabilmek için filtre eklendi. - 29.07.2020

E-İşlemler : Yetkisi olmayan sayfaları görme sorunu giderildi. - 29.07.2020

Excel İçeri Alma Şablonu : Banka excel içeri alma şablonunda nakit giriş - çıkış işlemlerinin de içeri alınması sağlandı. ( Kodu kısmı boş ise nakit giriş - çıkış olarak uygular ) - 15.05.2020

Excel İçeri Alma Şablonu : Banka excel içeri alma şablonunda tarih boş ise kaydı oluşturmaması sağlandı. ( Eski halinde tarihsiz olarak devir rakamı olarak giriyordu ) - 25.09.2020

Excel İçeri Alma Şablonu : Banka excel içeri alma şablonunda tarih boş ise kaydı oluşturmaması sağlandı. ( Eski halinde tarihsiz olarak devir rakamı olarak giriyordu ) - 25.09.2020

Finans Kasa : Kasa içerisinde işlem sayfasına göre rapor alınabilmesi sağlandı. - 14.08.2020

Finans Kasa : Tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Finans Kasa : Kayıtlı işlemin üzerinde grup kodunu değiştirince hata vermesi engellendi. - 25.09.2020

Finans Kasa : Kayıtlı işlemin üzerinde grup kodunu değiştirince hata vermesi engellendi. - 25.09.2020

Giriş Ekranı : Seçili olan döneme sağ tuş yaparak varsayılan dönem olarak seçilebilmesi sağlandı. Varsayılan sil yapıldığı zaman SYS üzerindeki açılış dönemini okur. - 25.09.2020

Geliş İşlemleri : Gönderen şubeyi seçtikten sonra en son girilen liste numarasının gösterilmesi sağlandı. - 31.08.2020

Gider Hareket : Gider hareket sayfasına dip toplam eklendi. - 31.08.2020

Giriş Ekranı : Seçili olan döneme sağ tuş yaparak varsayılan dönem olarak seçilebilmesi sağlandı. Varsayılan sil yapıldığı zaman SYS üzerindeki açılış dönemini okur. - 25.09.2020

Kasa Kartı : Kasa kartı üzerine giriş/çıkışlar (carili işlemler) için işlem tipine göre limit belirleme eklendi. - 03.04.2020

• Kasa Kartı : Pos Gider Çıkış Fişine ( Kredi Kartı Ödeme ) kdv oran alanı eklendi. - 22.04.2020

Kasa Kartı : Pos tahsilat fişini kopyalayınca vade tarihini kart tipinden alması sağlandı. - 19.06.2020

Kasa Kartı : Pos tahsilat fişini kopyalayınca vade tarihini kart tipi yoksa, banka vade gününden alması sağlandı. - 19.06.2020

Kasa Kartı : Pos tahsilat fişini kopyalayınca kart tipi ve banka vade günü boş ise vade tarihini boş bırakması sağlandı. - 19.06.2020

Kasa Kartı : Tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Kredi Kartı : Tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Liste Ekranı : Liste ekranlarında Filtre bölümüne "Filtre Kaydet / Filtre Temizle" seçenekleri eklendi. - 03.04.2020

• Liste Ekranı : Liste ekranlarında süzme yaparken "i" harfini kabul etmiyordu. Düzeltildi. - 03.04.2020

Liste Ekranı : Cari kartın bulunduğu ekranlarda F12 tuşu ile cari ekstreye geçiş sağlandı. - 03.04.2020

Liste Ekranı : Cari hareket giriş ekranı için yetki ile aktif edilecek şekilde yeni ekran tasarımı yapıldı. - 03.04.2020

• Liste Ekranı : Cari hareket liste ekranında fiş kopyalama özelliği eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Filtre kaydet bölümü çalışmayan liste ekranlarında hatalar giderildi. - 22.04.2020

Liste Ekranı : Kasa hareket ekranına pos tahsilat fişindeki Kredi Kartı Kart Tipi alanı eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Kasa hareket ekranında F12 ile cari ekstresine geçiş sağlandı. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Banka hareket ekranında F12 ile cari ekstresine geçiş sağlandı. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Alış faturası açılışında en son hareket kaydında gelmesi sağlandı. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Alış faturası ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Satış faturası ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

Liste Ekranı : Takas / Teminat liste ekranlarından çek kartına geçiş sağlandı. - 30.04.2020

Liste Ekranı : Alış ve Satış fatura liste ekranlarında sol bölümdeki filtre kısmında E-Fatura No alanında % ( yüzde ) işareti ile arama yapılması sağlandı. - 29.05.2020

Liste Ekranı : Cari hareket liste ekranında Filtre bölümüne işlem tipine göre filtreleme kriteri eklendi. - 29.05.2020

Liste Ekranı : Liste ekranlarında arama yapınca alt bölümün güncellenmesi sağlandı. ( Alt kısımda hareket gösteren liste ekranları için geçerlidir. ) - 29.05.2020

Liste Ekranı : Tüm liste ekranlarında dizayn kaydet ve excele aktar butonu sağ tuş menüsüne çekildi. - 05.06.2020

Liste Ekranı : Resim butonu barındıran liste ekranlarında, resim butonları sağ tuş menüsüne eklendi. - 05.06.2020

Liste Ekranı : Kasa hareket fişlerinde sağ tuş kopyala için " K " harfi kısayol tuşu olarak güncellendi. - 12.06.2020

Liste Ekranı : Banka hareket fişlerinde sağ tuş kopyala için " K " harfi kısayol tuşu olarak güncellendi. - 12.06.2020

Liste Ekranı : Cari hareket fişlerinde sağ tuş kopyala için " K " harfi kısayol tuşu olarak güncellendi. - 12.06.2020

Liste Ekranı : Cari hareket ekranında sağ tuş ekle menüsünde sağa doğru açılan pencere eklendi. - 19.06.2020

Liste Ekranı : Excele veri aktarımı yaparken bulunduğu sayfanın adının kayıt adı kısmında gözükmesi sağlandı. - 19.06.2020

Liste Ekranı : Excele veri aktarımı yaptıktan sonra en son kayıt yeri hafıza kalacak şekilde güncellendi. - 19.06.2020

Liste Ekranı : Cari hareket giriş / çıkış işlem sayfa tasarımı güncellendi. - 03.07.2020

Liste Ekranı : Cari hareket liste ekranı Ekle menüsünde işlem tipine göre ayrım yapıldı. - 03.07.2020

Liste Ekranı : E-Fatura & E-Arşiv liste ekranlarında müşteri şube kodu alanı eklendi. - 03.07.2020

Liste Ekranı : E-Fatura & E-Arşiv & E-Mutabakat liste ekranlarına filtre kaydet özelliği eklendi. - 03.07.2020

Liste Ekranı : E-Fatura & E-Arşiv & E-Mutabakat liste ekranlarında varsayılan tarih aralığının ayarı dizayn kaydet butonuna bağlandı. ( Taslaklarda yapılır, diğer ekranlarda da aktif olur ) - 03.07.2020

Liste Ekranı : Alış ve Satış fatura ekranında filtre bölümünde bulunan E-Fatura No alanı azami 16 karakter olarak sınırlandırıldı. - 29.07.2020

Liste Ekranı : Liste ekranlarında F9 tuşu mouse sağ tuşunun kısayolu olarak atandı. - 29.07.2020

Liste Ekranı : Satış fatura liste ekranında yanlış gözüken fatura tipleri düzeltildi. - 29.07.2020

Liste Ekranı : Cari hareket alacak - borç fişlerinde ilgili carinin bakiyesinin gözükmesi sağlandı. - 31.08.2020

Liste Ekranı : Cari hareket Mahsup fişinde alacak - borç carilerin bakiyelerinin gözükmesi sağlandı. - 31.08.2020

Liste Ekranı : Cari hareket liste ekranında filtre bölümüne ünvan ile arama eklendi. - 25.09.2020

Liste Ekranı : Tarih ile beraber saat girilerek yapılan kasa işlemlerinde, tarih filtresi yapıldığında işlemlerin görünmeme sorunu giderildi. ( Kasa - Banka - Çek / Senet - Cari Hareket ) - 25.09.2020

Liste Ekranı : Hareket satırı filtre bölümlerinde tarihin devamında saat olan kayıtları, tarih ile arama yaparak filtreleyebilmesi sağlandı. - 09.10.2020

Logo Aktarım : Pos gider çıkış fişinin, Logoda Banka Alınan Hizmet Faturası ( 16 ) bölümüne atılması sağlandı. - 22.04.2020

Logo Aktarım : Pos gider çıkış fişini aktarırken, muhasebe kodunu Deva banka kartı üzerindeki Pos Çıkış Muh. Kodu alanından alması sağlandı. - 22.04.2020

Logo Aktarım : Pos tahsilatlarını aktarırken, muhasebe kodunu Deva banka kartı üzerindeki Pos Muh. Kodu alanından alması sağlandı. - 22.04.2020

Logo Aktarım : Logoya aktarılan cari kartların yetki koduna sabit veri yazabilmek için alan eklendi. ( Müşteri tip bazlı değil, tüm müşteri tipleri için tek yetki kodu giriş alanı eklendi ) - 15.05.2020

Logo Aktarım : Logo aktarım sayfaları Yeni Liste Ekranına göre uyarlandı. - 29.05.2020

Logo Aktarım : Logo alış fatura aktarım sayfasında Kesen Şube Kodu / İsmi ve Müşteri Şube Kodu / İsmi alanları eklendi. - 31.08.2020

Müşteri Kartı : Cari Kart üzerinde bulunan toplu e-mail alanına tanımlama eklendi. Rapor ekranlarında bu tanıma göre varsayılan mail adreslerini getirecek, tanım kısmı boş  ise cari kart üzerindeki genel mail adresini kullanacaktır. - 03.04.2020

Müşteri Kartı : Cari ekstre içerisinde yapılan filtrelemeye göre ekstre yazdırma yapıldı. - 03.04.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken T.C. Kimlik no kontrol algoritması eklendi. ( T.C. kimlik numarası uyuşmuyorsa, müşteri kartını kaydettirmez. ) - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken Vergi Kimlik no kontrol algoritması eklendi. ( Vergi kimlik numarası uyuşmuyorsa, müşteri kartını kaydettirmez. ) - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinde bulunan tanımlı mail alanlarındaki hatalar giderildi. - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinden cari karta tekrar geçiş yapınca Nakliye ve Dağıtım Sevkiyat Bilgileri Listele butonunun çalışması sağlandı. - 22.04.2020

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinden Borç / Alacak bakiye bilgisinin sms olarak gönderilmesi sağlandı. - 30.04.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken 11 tane 0 ile kayıt yapması engellendi. ( Algoritmanın içinde giriş izni olduğu için kayıt yapılabiliyordu ) - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı IBAN girişinde kontrol algoritması eklendi. Iban yanlış ise uyarı verip kaydettirmiyor. Hangi Iban yanlışsa uyarıdan sonra imleç o sekmeye konumlanıyor. - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı Diğer sekmesine Bakiye Sms telefon numarası alanı eklendi. ( Burada telefon numarası var ise, bakiye smsini buradaki telefon numarasına atar, yoksa cep tel kısmındaki telefon numarasına atar. Birden fazla telefon numarası tanımlanabilir. 5XXXXXXXXX; 5XXXXXXXXX) - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı Diğer sekmesine E-Arşiv Sms telefon numarası alanı eklendi. ( Burada telefon numarası var ise, e-arşiv fatura smsini buradaki telefon numarasına atar, yoksa cep tel kısmındaki telefon numarasına atar. Birden fazla telefon numarası tanımlanabilir. 5XXXXXXXXX; 5XXXXXXXXX) - 15.05.2020

Müşteri Kartı : Cari ekstre üzerinden mahsup fişinin içeriğinin gösterilmesi sağlandı. - 29.05.2020

Müşteri Kartı : Aynı gün kesilen fatura ve girilen tahsilatta ekstreye önce alacak sonra borç yazıyordu. Buradaki sıralama önce borç, sonra alacak olacak şekilde düzeltildi. - 05.06.2020

Müşteri Kartı : Ekstre butonunun kilitlenmesi ile ilgili düzenleme yapıldı. - 29.07.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı arama ekranında bakiye alanının kaybolması ile ilgili düzenleme yapıldı. - 14.08.2020

Müşteri Kartı : Tahakkuk işleme ekranında gider koduna serbest yazı yazabilmesi engellendi. - 14.08.2020

Müşteri Kartı : Ekstre içerisindeki cari hareket sayfasında tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Müşteri Kartı : Getiren - Götüren sayfasında tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Müşteri Kartı : Müşteri adı değiştiremesin yetkisi ile ilgili düzenleme yapıldı. - 31.08.2020

Müşteri Kartı : Ekstre üzerine İhtarname bölümü eklendi. Müşteriye gönderilen ihtarnamenin kayıt altına alınması sağlandı. ( Mutabakat gibi ) - 25.09.2020

Müşteri Kartı : Tarih ile beraber saat girilerek yapılan işlemlerde, ekstre üzerinde tarih filtresi yapıldığında işlemlerin görünmeme sorunu giderildi. - 25.09.2020

Müşteri Kartı : Müşteri kartı üzerindeki tanımlı mail alanlarına İhtarname mail adresi bölümü eklendi. - 25.09.2020

Ödeme Bordrosu : Tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

• Raporlar : Borç - Alacak raporunda limit aralığına göre rapor alırken verilen hata giderildi. - 03.04.2020

Raporlar : Ba-Bs mutabakatında vergi numarasına göre gruplama yapınca, mail adresi olan cari karta öncelik verildi. - 03.04.2020

Raporlar : Dövizli faturada BS limitini, TL üzerinden raporlaması sağlandı. - 03.04.2020

Raporlar : Kasa - Banka - Çek / Senet raporlarında Cari Kartın Vergi Numarasını yazdırması eklendi. - 03.04.2020

Raporlar : Kasa Değişim Log Raporunda Gider Adının yazması sağlandı. - 03.04.2020

• Raporlar : Cari hareket ayrıntı raporuna Kayıt Tarihi dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Kasa raporuna Pos tahsilat işlemindeki Kredi Kartı Tipine göre çoklu filtreleme seçeneği eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Çek / Senet raporuna Değişim Log raporu eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Çek / Senet silinen log raporuna kaydı silen bilgisi eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Borç / Alacak bakiye raporundan toplu olarak sms gönderimi yapılması sağlandı. - 30.04.2020

Raporlar : Sms raporu eklendi. - 30.04.2020

Raporlar : Teklif listesi sayfasına Yazdırma Sırası alanı eklendi. Seçilen sıralamaya göre teklifin yazdırılması sağlandı. - 30.04.2020

Raporlar : Çek raporlarında işlem tipine göre başlık ve içerik yazacak şekilde güncelleme yapıldı. - 15.05.2020

Raporlar : Sms raporunda tarihe göre filtreleme bölümü düzeltildi. - 15.05.2020

Raporlar : Alış fatura raporuna E-Arşiv fatura filtresi eklendi. - 29.05.2020

Raporlar : Çek / Senet raporunda alt kısımda toplam çek sayısı ve tutarının gösterilmesi sağlandı ( Genel ve Genel Özel raporları için geçerli ) - 29.05.2020

Raporlar : Borç / Alacak raporuna müşteri kartı üzerinde bulunan Logo Muh. Kodu, Muh. Kodu, Muh. Kodu2 dizayn komutları eklendi. - 05.06.2020

Raporlar : Müşteri kartı üzerinde OKT ( Online Kargo Takip ) şifresi olan / olmayan kartları görebilme filtresi eklendi. - 19.06.2020

• Raporlar : Rapor ekranlarından mail atılırken konu kısmının karakter uzunluğu 500 olarak ayarlandı. - 08.07.2020

Raporlar : Şube borç alacak raporunda telefon ve vergi numarası alanları eklendi. - 29.07.2020

Raporlar : Alış ve Satış fatura raporuna Tevkifatlı faturaları ayrıştırabilmek için filtre eklendi. - 29.07.2020

Raporlar : Alış ve Satış fatura raporlarında gözükmeyen fatura tipleri eklendi. - 29.07.2020

Raporlar : Şube borç / alacak raporuna filtre kaydet özelliği eklendi. - 14.08.2020

Raporlar : Satış fatura raporuna E-Fatura No ve Tarih + E-Fatura No sıralamaları eklendi. - 31.08.2020

Raporlar : İhtarname gönderilen müşterilerin raporunun alınabilmesi için Müşteri raporları altına İhtarname raporu eklendi. - 25.09.2020

Raporlar : İhtarname gönderilen müşterilerin raporunun alınabilmesi için Müşteri raporları altına İhtarname raporu eklendi. - 25.09.2020

Raporlar : Log raporlarında Bilgisayar İsmi ve Yerel İp Adresi alanları eklendi. - 25.09.2020

Satış Faturası : Satış fatura içerisinde arama yaparken filtre bölümünde bulunan E-Fatura No alanı azami 16 karakter olarak sınırlandırıldı. - 29.07.2020

Satış Faturası : Açık / Kapalı yetkisinde düzenleme yapıldı. - 25.09.2020

Satış Faturası : Açık / Kapalı yetkisinde düzenleme yapıldı. - 25.09.2020

Satış Faturası : Serbest fatura üzerinde satır iskonto oranı - iskonto tutarı - kdv oranı - kdv tutarı girilebilmesi sağlandı ( yetki ile aktif olur ) - 09.10.2020

Tahsilat Bordrosu : Bordro üzerinden girilen senedin, keşideci bilgisinin senet kartına atmaması sorunu düzeltildi. - 15.05.2020

Tahsilat Bordrosu : Boş bordro oluşturması engellendi. - 14.08.2020

Tahsilat Bordrosu : Bordro oluştur butonunun kilitlenmesi ile ilgili düzenleme yapıldı. - 14.08.2020

Tahsilat Bordrosu : Banka hesabına aktarılan pos hareketi silinmeden, tahsilat bordrosunun silinmesi engellendi. - 25.09.2020

• Tanımlamalar : Tanımlamalar sayfasına Kredi Kartı Komisyon Tanımları sayfası eklendi. - 22.04.2020

Toplu Tahakkuk : Onaylanan tahakkuk işleminin tekrardan onaylanabilmesi engellendi. - 05.06.2020

Toplu Tahakkuk : Yapılan toplu tahakkuk kaydının kopyalanabilmesi sağlandı. - 05.06.2020

U-Etds : Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilen irsaliyenin hangi tarih ve saatte kim tarafından gönderildiğinin gözükmesi sağlandı. - 31.08.2020

U-Etds : Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilen irsaliyenin iptalinin hangi tarih ve saatte kim tarafından yapıldığının gözükmesi sağlandı. - 31.08.2020

 

Nakliye Modülü :

Acente Hesabı : Acente hesabı sayfasında ek gelir ve giderin raporda gözükmesi sağlandı. - 22.04.2020

Araç Dağıtım Servis Formu : Hareket bazlı zimmet formu eklendi. ( Zimmet Raporu Detay ) - 29.05.2020

Araç Dağıtım Servis Formu : Zimmet içerisine fiş ekledikten sonra tüm fişlere tekrardan sms atma sorunu giderildi. - 29.05.2020

Araç Dağıtım Servis Formu : Araç zimmet ekranında yazdırma yaparken bekleme yapıyordu. Performans iyileştirmesi yapıldı. - 08.07.2020

Araç Dağıtım Servis Formu : Tesellüm fişine teslim ve tahsil işaretini aynı anda atabilmek için hızlı giriş ekranında Tahsil işareti için bölüm oluşturuldu. - 25.09.2020

Fatura : Satış faturalarında Özel Kod Zorunlu yetkisi eklendi. - 03.04.2020

Fatura : Müşteriye göre E-Arşiv fatura kesimi ekranında fatura kesilecek carinin e-arşiv mailinin gösterilmesi sağlandı. - 05.06.2020

Fatura : Toplu E-Arşiv fatura kesimi ekranında fatura kesilecek carilerin e-arşiv maillerinin gösterilmesi sağlandı. - 05.06.2020

Fatura : İleri tarihli fatura kesememesi için yetki eklendi. - 14.08.2020

• Fatura : Müşteriye göre fatura kesme sayfasında tutar kısmına virgülden sonra 2 karakter kalacak şekilde yuvarlama yapması sağlandı. - 31.08.2020

Fatura : Toplu fatura kesme sayfasında tutar kısmına virgülden sonra 2 karakter kalacak şekilde yuvarlama yapması sağlandı. - 31.08.2020

Kargo İhbar : Yeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı carinin ödeme tipinin dışına çıkıldığı zaman hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Kargo İhbarYeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı cariden anlaşmasız cariye, anlaşmasız cariden anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Kargo İhbarYeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı cariden başka bir anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Kargo İhbar : Kargo ihbar fişinde Ödeme Tipinin yerini, Alıcı Cariden ( varsa Sevk Cariden ) sonrasına getirebilmek için servise parametre eklendi. - 22.04.2020

Kargo İhbar : Anlaşmalı carilerde, satırda anlaşma dışına çıkılabilmesi için yetki eklendi. - 05.06.2020

Kargo İhbar : Liste ekranında alt bölümde birim gözükmüyordu, güncellemesi yapıldı. - 12.06.2020

Kargo İhbar : Alıcı müşteri kartı üzerindeki güzergah alanının gösterilmesi ile ilgili sorun giderildi. - 19.06.2020

Kargo İhbar : İhbar ekranında filtre bölümünde Müşteri İrsaliye Numarasına göre arama kriteri eklendi. - 19.06.2020

Kargo İhbar : Tesellüme çevrilmiş ihbarın durumunda değişiklik yapılamaması sağlandı. - 25.09.2020

Kargo İhbar : Tesellüme çevrilmiş ihbarın durumunda değişiklik yapılamaması sağlandı. - 25.09.2020

• Liste Ekranı : Tesellüm ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Taşıma İrsaliyesi ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi. - 22.04.2020

• Liste Ekranı : Taşıma İrsaliyesi ekranına güncelleme tarihi ve güncelleme yapan kullanıcı adının alanları eklendi. - 22.04.2020

Raporlar : Tesellüm genel raporunda Sevk Ünvanına göre arama filtresi eklendi. - 03.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Emanet Rakam değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Emanet Firma Ünvanı dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Getiren Rakam ( Adres Alım ) değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Götüren Rakam ( Adres Teslim ) değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi. - 22.04.2020

• Raporlar : Fatura detay raporunda Sevk Firma bilgileri dizayn komutları eklendi. - 15.05.2020

Raporlar : Taşıma İrsaliye  Windows yazdır raporlarına Adres 1 - Adres 2 - Sevk Adres 1 - Sevk Adres 2 - Müşteri İrsaliye No - Aracı İrsaliye No alanları eklendi. - 03.07.2020

Raporlar : Kargo ihbar Araç Durum ve Kurye Durum raporlarında dip toplamların gözükmesi sağlandı. - 29.07.2020

Raporlar : Taşıma irsaliye raporunda Müşteri Şubesine göre filtreleme alanı eklendi. - 14.08.2020

Raporlar : Taşıma irsaliye raporunda saat filtrelemesindeki sorun giderildi. - 14.08.2020

Raporlar : Taşıma irsaliye raporlarında Müşteri şubeye göre rapor aldığında kayıtların filtreye göre gelmesi sağlandı. - 25.09.2020

Raporlar : Tesellüm genel raporunda gruplu rapor alırken Malzeme cinsine göre rapor aldığında filtreleme yapmama sorunu giderildi. - 25.09.2020

Sevkiyat Bilgileri : Tesellüm fişindeki aracı irsaliye numaralarının toplu şekilde gözükmesi için alan eklendi.- 12.06.2020

Sevkiyat İşlemleri : Tesellüm sayfasına Araç Güzergah - Araç Zimmet Tarihi - Araç Zimmet Saati - Servis No alanları eklendi. - 25.09.2020

Sevkiyat İşlemleri : Tesellüm sayfasında cari kartı seçince üst bölümde adres - ilçe - il - telefon bilgilerinin gözükmesi sağlandı. - 25.09.2020

Tahsilat Bordrosu : Bordro üzerinden girilen kayıtların raporunu alırken zimmetçiye göre rapor vermeme sorunu giderildi. - 12.06.2020

Taşıma İrsaliyesi : Taşıma irsaliyesinin içindeyken, bağlı bulunduğu seferin içeriğine geçiş sağlandı. - 29.05.2020

• Taşıma İrsaliyesi : İrsaliye dizaynına Fatura Seri ( fatseri ) komutu ve fatura kesilecek firma e-fatura ise sabit E-Fatura yazması için ( tadiefatura ) komutu eklendi. - 08.07.2020

Taşıma İrsaliyesi : İrsaliye dizaynına tesellüm üzerinde bulunan E-Fatura numarasını yazdırabilmek için komut eklendi. ( efaturano ) - 29.07.2020

Taşıma İrsaliyesi : Lazer yazıcı dizaynına araç şoför alanları eklendi. - 25.09.2020

Taşıma İrsaliye Aktarımı : Seferli taşıma irsaliye aktarımını online olarak yapabilme imkanı sağlandı. ( Gönderen şube listeyi size aktarmadan, kendi programınız üzerinden kendi şubenizle ilgili istediğiniz listeyi çekebilirsiniz. Bu uygulama için İrsaliye Karşılaştır Modülüne sahip olmak gereklidir. ) - 22.04.2020

Taşıma İrsaliye Aktarımı : Navlun bölümündeki rakam kısmının veritabanı üzerindeki formatı 0,.00 şeklinde güncellendi. - 15.05.2020

Tesellüm Fişi : Servis bölümüne, Tesellüm üzerinde Desi hesabı yapınca miktar ile çarparak toplam desi yazma parametresi eklendi. - 03.04.2020

Tesellüm Fişi : Tesellüm fişinde Ödeme Tipinin yerini, Alıcı Cariden ( varsa Sevk Cariden ) sonrasına getirebilmek için servise parametre eklendi. - 22.04.2020

Tesellüm Fişi : Tesellüm fişinde emanet giremesin yetkisi eklendi. - 22.04.2020

Tesellüm Fişi : Yeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı carinin ödeme tipinin dışına çıkıldığı zaman hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Tesellüm Fişi : Yeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı cariden anlaşmasız cariye, anlaşmasız cariden anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Tesellüm Fişi : Yeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı cariden başka bir anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı. - 22.04.2020

Tesellüm Fişi : Fatura Ünvanındaki carinin üzerinde bulunan kara liste açıklamasının, tesellüm fiş çıktısına yansıması için dizayn komutu eklendi. - 30.04.2020

Tesellüm Fişi : Fatura Ünvanındaki carinin üzerinde bulunan kara liste açıklamasının yerine, belirlenecek herhangi bir harf veya metnin yazılması için dizayn komutu eklendi. - 30.04.2020

Tesellüm Fişi : İ - ı karmaşasından dolayı bazı cariler için "böyle bir cari kart yok" uyarısı veriyordu. Düzeltildi. - 29.05.2020

Tesellüm Fişi : Anlaşmalı carilerde, satırda anlaşma dışına çıkılabilmesi için yetki eklendi. - 05.06.2020

Tesellüm Fişi : Gönderen, Alıcı, Sevk firma ünvanlarının vergi numarası yok ise tesellüm çıktısına sabit veri yazdırabilmek için dizayn komutu eklendi. - 12.06.2020

Tesellüm Fişi : Adres Alım bölümünde tutar kısmına virgülden sonra 2 karakter kalacak şekilde yuvarlama yapması sağlandı. - 31.08.2020

Tesellüm Fişi : Adres Teslim bölümünde tutar kısmına virgülden sonra 2 karakter kalacak şekilde yuvarlama yapması sağlandı. - 31.08.2020

Tesellüm Fişi : Emanet bölümünde tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Tesellüm Fişi : Masraf bölümünde tutar kısmına virgülden sonra 2 karakter kalacak şekilde yuvarlama yapması sağlandı. - 31.08.2020

Tesellüm Fişi : Sigorta bölümünde tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Tesellüm Fişi : Tel İhbar bölümünde tutar kısmına virgülden sonra azami 2 karakter yazılması sağlandı. - 31.08.2020

Tesellüm Fişi : Şube yetkisinde çalışırken anlaşma dışına çıkamama sorunu giderildi. - 31.08.2020

Tesellüm Fişi : Tesellüm fişi içerisindeki E Tipini kullanamasın yetkisi eklendi. - 09.10.2020

Toplu Alış Fatura Kesimi : Adres Alım ve Adres Teslim bölümüne aynı cariyi yazınca birden fazla alış faturası işleme sorunu giderildi. - 25.09.2020

 

Dağıtım & Organizasyon Modülü :

Dağıtım Fişi : Dağıtım fişi üzerinde bulunan Sipariş No alanının karakteri 100'e çıkarıldı. - 03.07.2020

Dağıtım Fişi : Excel dağıtım fişi oluşturma şablonuna Birim alanı eklendi. - 03.07.2020

Dağıtım Fişi : Dağıtım fişi açarken sadece stok kullanım durumu aktif olan birimlerin kullanılabilmesi sağlandı. - 25.09.2020

Fatura : Gönderen faturalama ekranında Müşteri İrsaliye numarasına göre fişleri seçebilme kriteri eklendi. - 29.05.2020

Fatura : Taşıyıcı faturalama ekranında Müşteri İrsaliye numarasına göre fişleri seçebilme kriteri eklendi. - 29.05.2020

Fiyatlandırma Servisi : Ünvana göre arama yaparken verilen hata giderildi. - 25.09.2020

 

İhracat Modülü :

Alış Fatura : Alış faturasını üzerine kâr uygulayarak yurtiçi satış faturasına çevirebilmesi sağlandı. - 29.07.2020

Araç Zimmet : Zimmet içerisine Navlun alanı eklendi. - 09.10.2020

• İhracat Fişi : Ödeme tiplerini şube bazlı kısıtlama özelliği eklendi. - 31.08.2020

İhracat Fişi : Ara nakliye bölümü alanı kaldırıldı. Yetki ile görünür hale gelmesi sağlandı. - 25.09.2020

İhracat Fişi : Hareket satırında bulunan Birim Fiyat - Tutar - Sgs Tutar- Sigorta Tutar alanları kaldırıldı. Yetki ile görünür hale gelmesi sağlandı. - 25.09.2020

İhracat Fişi : Stok kartında Arapça yazılan stokları seçebilmesi sağlandı. - 25.09.2020

Liste Ekranı : İhracat fiş liste ekranında sol bölümde Personele göre filtre yapılabilmesi sağlandı. - 29.05.2020

Raporlar : Araç çeki listesi raporuna gönderen ve alıcı adres 1 - 2 dizayn komutları eklendi. - 15.05.2020

Raporlar : Emaneti olan / olmayan kriterinin çalışmadığı raporlarda güncelleme yapıldı. - 15.05.2020

Raporlar : Zimmet liste ekranına gelir - gider raporu eklendi ( W Yazdır - sağ tuş - Gelir Gider Raporu ) - 15.05.2020

Raporlar : Blokaj işlemleri için Değişim & Silinen Log raporları eklendi. - 03.07.2020

• Raporlar : Sevkiyat raporunda varsayılan sıralama tipi Tarih olarak ayarlandı. - 31.08.2020

Raporlar : Sevkiyat raporunda stok ismini Arapça olarak seçebilmesi sağlandı. - 25.09.2020

Raporlar : Sevkiyat raporuna Stok cinsi + Birim gruplu rapor eklendi. - 25.09.2020

Raporlar : Araç zimmet içerisine Çeki 6 raporu eklendi. ( Masraf Fiş Gruplu ) - 09.10.2020

Raporlar : Arapça metin bulunan raporları pdf formatında alınca harf yerine ? çıkması sorunu giderildi. - 09.10.2020

Raporlar : Stok + Birim gruplu rapor eklendi. - 09.10.2020

Teslimat Tahsilat İşlemleri : İhracat fişlerini alıcı gruplu olarak toplu yazdırma yapıldı. - 15.05.2020

• Teslimat Tahsilat İşlemleri : İhracat fişi üzerinde bulunan masraf açıklamalarının gözükmesi sağlandı. - 31.08.2020

Zimmet Formu : Zimmet formunun içerisine giderlerde döviz kodu girilebilmesi sağlandı. - 15.05.2020

 

İrsaliye Modülü :

Fatura : İrsaliye fişlerine kağıt fatura / E-Fatura / E-Arşiv fatura kesebilme özelliği eklendi. - 09.10.2020

İrsaliye : İrsaliye giriş ekranında stok kartı ekleyebilmek için yetki eklendi. - 03.04.2020

İrsaliye : İrsaliye içerisinde miktar alanına 1'den küçük küsuratlı rakam yazılamama sorunu giderildi. (0,20 gibi) - 03.07.2020

İrsaliye : E-İrsaliye modülü eklendi. - 09.10.2020

Liste Ekranı : Stok kartında yapılan dizayn değişikliğini kaydetmesi sağlandı. - 12.06.2020

Raporlar : İrsaliye stok takip ekranında filtre bölümüne Bakiyesi olan / olmayan / hepsi seçenekleri eklendi. - 03.04.2020

Raporlar : İrsaliye stok takip ekranında filtre bölümüne Stok durumu aktif / pasif / hepsi seçenekleri eklendi. - 03.04.2020

• Raporlar : İrsaliye stok takip ekranında filtre bölümüne tarih aralığı eklendi. - 08.07.2020

• Raporlar : İrsaliye stok hareket takip ekranında filtre bölümüne tarih aralığı eklendi. - 08.07.2020

Stok Kartı : Stok kartında sağ tuş bölümüne irsaliye stok takip bölümü eklendi. - 12.06.2020

Argem Bilgi Teknolojileri, 1988 tarihinden bu güne yurt içi nakliye ve kargo sektörüne yönelik yazılım, donanım ve otomasyon çözümleri sunmakta olan bir bilişim firmasıdır.

  • 444 3 121

  • destek@argemteknoloji.com

  • Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Erkan Alyanak Sokak No: 56 Fazlıoğlu İş Hanı Kat:3, 34006 Zeytinburnu/İstanbul

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı