WhatsApp

Aralık 2020 Güncellemesi

Bize
Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.
İLETİŞİM

Aralık 2020 Güncellemesi

02 Aralık 2020, 23:37

Genel :

Ana Menü : Deva kısayol butonları on ( 10 ) taneye çıkarıldı.

Ana Menü : Deva kısayol butonlarının kısayol tuşları Ctrl + 0 / Ctrl + 1 ... şekline çevrildi. ( Öncesinde Ctrl + Alt + 1 şeklindeydi )

• Ana Menü : Yardım bölümüne Sürüm Güncellemeleri butonu eklendi.

• Ana Menü : Yıl içerisindeki güncelleme takibi exe tarihi üzerinden yapılacağı için, Yardım bölümünün altında bulunan Lisans Bilgileri alanına exe tarihi eklendi.

Alış Faturası : Alış faturası onaylama sayfasına Serbest Meslek Makbuzu eklendi.

Banka Kartı : Banka kartı üzerindeki muhasebe kodları bölümüne Pos Gider Çıkış Fişi Muhasebe Kodu Alanı eklendi. 

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasına Kredi kartı kart tipi, komisyon tutar, komisyon oran, komisyon vade alanları eklendi.

Banka Kartı : Pos'dan gelen sayfasında filtreleme bölümüne Kredi Kartı Kart Tipi eklendi.

• Çek / Senet : Banka Takas/Teminattan portföye geri alınan işlem silinemiyordu. Bu işlemin silinmesi sağlandı.

Çek / Senet : Çek Kartı üzerinden, girilen çek / senet bilgilerinin Çek Kartı üzerinden değiştirilebilmesi sağlandı. ( Devir bordrosu ile girilen ve önceki yıldan devir ile gelen işlemler hariç )

• E-İşlemler : E-İşlemler ekranlarında F12 ile cari ekstreye geçiş sağlandı.

• E-İşlemler : Kağıt ( Dot-Matrix )  e-Arşiv yazdır komutlarına ETTNO komutu eklendi. ( faturaid )

E-İşlemler : E-Fatura Onay Bekleyenler ve Cevaplananlar sayfasına Zarf ID eklendi.

E-İşlemler : Alınan E-Fatura'yı aynı anda farklı kullanıcıların kaydetmemesi için kontrol sağlandı.

E-İşlemler : E-Arşiv fatura gönderimiyle beraber sms gönderiminin yapılması sağlandı.

Kasa Kartı : Kasa kartı üzerine giriş/çıkışlar (carili işlemler) için işlem tipine göre limit belirleme eklendi.

• Kasa Kartı : Pos Gider Çıkış Fişine ( Kredi Kartı Ödeme ) kdv oran alanı eklendi.

Liste Ekranı : Liste ekranlarında Filtre bölümüne "Filtre Kaydet / Filtre Temizle" seçenekleri eklendi.

• Liste Ekranı : Liste ekranlarında süzme yaparken "i" harfini kabul etmiyordu. Düzeltildi.

Liste Ekranı : Cari kartın bulunduğu ekranlarda F12 tuşu ile cari ekstreye geçiş sağlandı.

Liste Ekranı : Cari hareket giriş ekranı için yetki ile aktif edilecek şekilde yeni ekran tasarımı yapıldı.

• Liste Ekranı : Cari hareket liste ekranında fiş kopyalama özelliği eklendi.

• Liste Ekranı : Filtre kaydet bölümü çalışmayan liste ekranlarında hatalar giderildi.

Liste Ekranı : Kasa hareket ekranına pos tahsilat fişindeki Kredi Kartı Kart Tipi alanı eklendi.

• Liste Ekranı : Kasa hareket ekranında F12 ile cari ekstresine geçiş sağlandı.

• Liste Ekranı : Banka hareket ekranında F12 ile cari ekstresine geçiş sağlandı.

• Liste Ekranı : Alış faturası açılışında en son hareket kaydında gelmesi sağlandı.

• Liste Ekranı : Alış faturası ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi.

• Liste Ekranı : Satış faturası ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi.

Liste Ekranı : Takas / Teminat liste ekranlarından çek kartına geçiş sağlandı.

Logo Aktarım : Pos gider çıkış fişinin, Logoda Banka Alınan Hizmet Faturası ( 16 ) bölümüne atılması sağlandı.

Logo Aktarım : Pos gider çıkış fişini aktarırken, muhasebe kodunu Deva banka kartı üzerindeki Pos Çıkış Muh. Kodu alanından alması sağlandı.

Logo Aktarım : Pos tahsilatlarını aktarırken, muhasebe kodunu Deva banka kartı üzerindeki Pos Muh. Kodu alanından alması sağlandı.

Müşteri Kartı : Cari Kart üzerinde bulunan toplu e-mail alanına tanımlama eklendi. Rapor ekranlarında bu tanıma göre varsayılan mail adreslerini getirecek, tanım kısmı boş  ise cari kart üzerindeki genel mail adresini kullanacaktır.

Müşteri Kartı : Cari ekstre içerisinde yapılan filtrelemeye göre ekstre yazdırma yapıldı.

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken T.C. Kimlik no kontrol algoritması eklendi. ( T.C. kimlik numarası uyuşmuyorsa, müşteri kartını kaydettirmez )

Müşteri Kartı : Müşteri kartı açarken Vergi Kimlik no kontrol algoritması eklendi. ( Vergi kimlik numarası uyuşmuyorsa, müşteri kartını kaydettirmez )

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinde bulunan tanımlı mail alanlarındaki hatalar giderildi.

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinden cari karta tekrar geçiş yapınca Nakliye ve Dağıtım Sevkiyat Bilgileri Listele butonunun çalışması sağlandı.

Müşteri Kartı : Ekstre üzerinden Borç / Alacak bakiye bilgisinin sms olarak gönderilmesi sağlandı. 

• Raporlar : Borç - Alacak raporunda limit aralığına göre rapor alırken verilen hata giderildi.

Raporlar : Ba-Bs mutabakatında vergi numarasına göre gruplama yapınca, mail adresi olan cari karta öncelik verildi.

Raporlar : Kasa - Banka - Çek / Senet rapolarında Cari Kartın Vergi Numarasını yazdırması eklendi.

Raporlar : Dövizli faturada BS limitini, TL üzerinden raporlaması sağlandı.

Raporlar : Kasa Değişim Log Raporunda Gider Adının yazması sağlandı.

• Raporlar : Cari hareket ayrıntı raporuna Kayıt Tarihi dizayn komutu eklendi.

Raporlar : Kasa raporuna Pos tahsilat işlemindeki Kredi Kartı Tipine göre çoklu filtreleme seçeneği eklendi.

Raporlar : Çek / Senet raporuna Değişim Log raporu eklendi.

Raporlar : Çek / Senet silinen log raporuna kaydı silen bilgisi eklendi.

Raporlar : Borç / Alacak bakiye raporundan toplu olarak sms gönderimi yapılması sağlandı.

Raporlar : Sms raporu eklendi.

Raporlar : Teklif listesi sayfasına Yazdırma Sırası alanı eklendi. Seçilen sıralamaya göre teklifin yazdırılması sağlandı.

• Tanımlamalar : Tanımlamalar sayfasına Kredi Kartı Komisyon Tanımları sayfası eklendi.

 

Nakliye Modülü :

Acente Hesabı : Acente hesabı sayfasında ek gelir ve giderin raporda gözükmesi sağlandı.

Fatura : Satış faturalarında Özel Kod Zorunlu yetkisi eklendi.

Kargo İhbar : Yeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı carinin ödeme tipinin dışına çıkıldığı zaman hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı.

Kargo İhbarYeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı cariden anlaşmasız cariye, anlaşmasız cariden anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı.

Kargo İhbarYeni açılan kargo ihbar kaydında anlaşmalı cariden başka bir anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı.

Kargo İhbar : Kargo ihbar fişinde Ödeme Tipinin yerini, Alıcı Cariden ( varsa Sevk Cariden ) sonrasına getirebilmek için servise parametre eklendi.

• Liste Ekranı : Tesellüm ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi.

• Liste Ekranı : Taşıma İrsaliyesi ekranına incele ( F6 ) butonu eklendi.

• Liste Ekranı : Taşıma İrsaliyesi ekranına güncelleme tarihi ve güncelleme yapan kullanıcı adının alanları eklendi.

Raporlar : Tesellüm genel raporunda Sevk Ünvanına göre arama filtresi eklendi.

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Emanet Rakam değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi.

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Emanet Firma Ünvanı dizayn komutu eklendi.

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Getiren Rakam ( Adres Alım ) değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi.

• Raporlar : Tesellüm log raporuna Götüren Rakam ( Adres Teslim ) değişikliği şartı ve rapor için gerekli dizayn komutu eklendi.

Taşıma İrsaliye Aktarımı : Seferli taşıma irsaliye aktarımını online olarak yapabilme imkanı sağlandı. ( Gönderen şube listeyi size aktarmadan, kendi programınız üzerinden kendi şubenizle ilgili istediğiniz listeyi çekebilirsiniz. Bu uygulama için İrsaliye Karşılaştır Modülüne sahip olmak gereklidir. )

Tesellüm Fişi : Servis bölümüne, Tesellüm üzerinde Desi hesabı yapınca miktar ile çarparak toplam desi yazma parametresi eklendi.

Tesellüm Fişi : Tesellüm fişinde Ödeme Tipinin yerini, Alıcı Cariden ( varsa Sevk Cariden ) sonrasına getirebilmek için servise parametre eklendi. ( Resim : OdemeTipi 1 - 2 )

Tesellüm Fişi : Tesellüm fişinde emanet giremesin yetkisi eklendi. 

Tesellüm Fişi : Yeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı carinin ödeme tipinin dışına çıkıldığı zaman hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı.

Tesellüm Fişi : Yeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı cariden anlaşmasız cariye, anlaşmasız cariden anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı.

Tesellüm Fişi : Yeni açılan tesellüm fişinde anlaşmalı cariden başka bir anlaşmalı cariye geçiş sırasında tesellüm hareket satırındaki Mamül Adı + Birim Fiyatı + Tutarı alanlarının otomatik olarak silinmesi sağlandı.

Tesellüm Fişi : Fatura Ünvanındaki carinin üzerinde bulunan kara liste açıklamasının, tesellüm fiş çıktısına yansıması için dizayn komutu eklendi.

Tesellüm Fişi : Fatura Ünvanındaki carinin üzerinde bulunan kara liste açıklamasının yerine, belirlenecek herhangi bir harf veya metnin yazılması için dizayn komutu eklendi.

 

İrsaliye Modülü :

İrsaliye : İrsaliye giriş ekranında stok kartı ekleyebilmek için yetki eklendi.

Raporlar : İrsaliye stok takip ekranında filtre bölümüne Bakiyesi olan / olmayan / hepsi seçenekleri eklendi.

Raporlar : İrsaliye stok takip ekranında filtre bölümüne Stok durumu aktif / pasif / hepsi seçenekleri eklendi.

Argem Bilgi Teknolojileri, 1988 tarihinden bu güne yurt içi nakliye ve kargo sektörüne yönelik yazılım, donanım ve otomasyon çözümleri sunmakta olan bir bilişim firmasıdır.

  • 444 3 121

  • destek@argemteknoloji.com

  • Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Erkan Alyanak Sokak No: 56 Fazlıoğlu İş Hanı Kat:3, 34006 Zeytinburnu/İstanbul

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı